Licitacije / Prodaja

Prodaja putem usmenog javnog nadmetanja ili neposrednom pogodbom

Način prodaje određuju sud, odnosno izvršitelj,pazeći na to da se postigne najpovoljnije unovčenje stvari. Prodajna cena i postupak prodaje.Na prvom nadmetanju početna cena iznosi 60% od procenjene vrednosti.Ako nije došlo do prodaje zakazuje se nova prodaja  u roku od najmanje 15 dana, a najviše 30 dana. Početna cena na drugom nadmetanju ne može biti niža od 30% od procenjene vrednosti. Ako prodaja nije uspela poziva se poverilac da se najkasnije u roku od pet radnih dana izjasni da li predlaže prodaju neposrednom pogodbom ili namirenje dosuđenjem stvari u skladu sa članom 102.Ako se prodaji neposrednom pogodbom pristupi nakon dva neuspela javna nadmetanja prodajna cena je predmet dogovora između strana u kupoprodajnom ugovoru i za nju se ne traži saglasnost izvršnog dužnika. Ako ne zaključe  ugovor u roku od  15 dana izvršitelj će konstatovati da do prodaje nije došlo i tražiti da se poverilac u roku od osam dana izjasni da li predlaže namirenje dosuđenjem stvari u skladu sa članom 102. ZIO. U slučaju da izvršni poverilac ne postupi  postupak se obustavlja.

Obaveze i prava kupca - Ponuđač sa najvećom ponudom će platiti cenu za pokretnu stvar odmah nakon objavljivanja rezultata. Ako ne plati odmah po pozivu izvršitelja, drugi ponuđač će biti proglašen kupcem i platiti  cenu koju je on ponudio i tako redom. Ako nijedan od ponuđača ne uplati cenu izvršitelj će postupiti u skladu sa članom 97.ZIO. Kupac preuzima stvar od izvršitelja po isplati cene.

Javna prodaja

26.02.2018.

Prodaje se stan

 Zaključak o  prvoj javnoj prodaji II 82/17,podaci o nepokretnosti koji su navedeni u zaključku a to su  :  Dvosoban stan broj 22,površine 50m2, drugi sprat, zgrada u ulici Milića Rakića br.3 Beograd, na KP 15882/3, deo parcele br.8 upisan n LN br. 4540 KO Zvezdara

Preuzmite zaključak:

Prethodne održane licitacije

12.06.2017.

Zaključak o prvoj javnoj prodaji Iv 49/16

20.02.2017.

Nepokretnost prodata neposrednom pogodbom

30.01.2017.

Stan na Voždovcu u ulici Vojvode Stepe 284

20.10.2016.

Kuća na Banovom brdu u ulici Požeška 11

22.06.2016.

Dvosoban stan na Savskom Vencu