Naplata potraživanja

Imate novčano potrazivanje – imate pravo da ga ostvarite na sledeći način :

  • Plenidbom zarade i drugog stalnog primanja izvšnog dužnika
  • Prodajom pokretnih i nepokretnih stvari izvršnog dužnika
  • Plenidbom sredstava sa tekućeg računa i štednog uloga izvršnog dužnika
  • Plenidbom potraživanja izvršnog dužnika
  • Prodajom hartija od vrednosti izvršnog dužnika
  • Prodajom udela izvršnog dužnika u privrednom društvu

Imate nenovčano potraživanje – imate pravo da ga ostvarite na sledeći način:

  • Ispražnjenjem od lica i stvari nepokretnosti izvršnog dužnika
  • Predajom pokretne stvari
  • Obavezivanjem na činjenje, nečinjenje ili trpljenje

Uporedo sa postupkom izvršenja javni izvršitelj je ovlašćen da sprovodi mere obezbeđenja u skladu sa Zakonom o izvršenju i obezbeđenju.

Izvšitelj Vojka Janjić imenovana je za područje: Višeg suda u Beogradu, za područje Prvog, Drugog i Trećeg osnovnog suda u Beogradu, Osnovnog suda u Lazarevcu, Osnovnog suda u Mladenovcu i Osnovnog suda u Obrenovcu, Privredni sud u Beogradu, područje teritorije grada Beograda.